Posted in Svenska festivaler

Smash X Stadion

Vad är Smash X Stadion?  Mellan den 2 till den 3 juli år 2019 gick andra upplagan av Smash Festivalen av stapeln. Som året innan så höll…

Continue Reading...